سه شنبه 1 خرداد ماه 1403 ساعت 10:03

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

کميته داوران-کميته داوران


اعضاي کميته داوران اولين جشنواره ايده هاي خلاقانه با رويکرد کارآفريني

گروه فني و مهندسي

 1. دکتر حسين نظام آبادي
 2. دکتر سعيد سريزدي
 3. دکتر ابوصالح نادري
 4. دکتر حمزه دهقان
 5. مهندس محمد احسان کاظميان
 6. مهندس هادي فرزان
 7. مهندس عليرضا وحيدي
 8. مهندس محسني فر
 9. مهندس حسين ملاشاهي
 10. مهندس امير عباس ابويي
 11. مهندس فاطمه باراني
 12. مجتبي محمودي صالح آباد
 13. امير عليدادي
 14. سعيدرضا عرب

 

گروه علوم پايه

 1. دکتر فرشته فروزش
 2. دکتر محمد صامت
 3. دکتر علي دريجاني
 4. آقاي موسي عبدي
 5. خانم مهديه مظفري
 6. خانم مينا ميرحسيني

گروه علوم پزشکي

 1. دکتر محمدرضا افلاطونيان
 2. آقاي مهرداد خاتمي
 3. خانم الهام اميني
 4. خانم سحر نصرت پناه
 5. خانم اکرم السادات جعفري رودبندي

گروه علوم انساني

 1. دکتر ايرج جلالي
 2. دکتر ابراهيم ساماني
 3. آقاي مرتضي بذرافشان
 4. اقاي محمد حسين فروزانفر
 5. خانم سليمه قنبري
 6. خانم آرشين بختياري

گروه کشاورزي

 1. دکتر محمد رضا محمد آبادي
 2. دکتر آرزو پاينده
 3. دکتر محمد مهدي اکبريان
 4. دکتر حميد سرحدي
 5. دکتر نادر مدافع بهزادي
 6. دکتر علي اکبر عسکري

گروه هنر و معماري

 1. دکتر حسين طياري
 2. دکتر محسن قاسمي
 3. دکتر مليحه نوروزي
 4. دکتر منصور نيکپور
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
اولين جشنواره ايده هاي خلاقانه با رويکرد کارآفريني- 1395