سه شنبه 5 تير ماه 1403 ساعت 16:14

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

تماس با دبيرخانه

پست الکترونيکي دبيرخانه: fci2016@bam.ac.ir, fci.bam2016@gmail.com

تلفن تماس: 09017484135

دورنگار: 034-44215659

کدپستي: 7661314477

آدرس دبيرخانه: بم- بزرگراه خليج فارس- مجتمع آموزش عالي بم- دبيرخانه اولين جشنواره ايده هاي خلاقانه با رويکرد کارآفريني

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
اولين جشنواره ايده هاي خلاقانه با رويکرد کارآفريني- 1395